ואל אישך תשוקתך...

07/09/2021 07:36 | צביקה הורוביץ

ענני  אודם  נראו  כזרים

ברקיע השמיים

רוח רגוזה העמידה דפי עלי שלכת

מריבצם

עמד  אדם  עוד ברק  לו בעיניים

היטה מבטו מעלה

 

 

ואמר -

הנה  האישה  שעימדי

מושלמת היא 

ממני

ממני לקחת צלע

אחר בריאתי

וכעת אני חסר

כל יומי,כל לילי

 

מזו הצלע בראת אישה

לא לקחת ממנה כל דבר שהוא

אחר

בריאתה

 

מושלמת היא ממני

ואני  חסר

כל חיי ארדוף

נידונו עיני לתור עד כלות

אחר אישה

והיא לא תחסרני

כלל

 

 

אמנם כן, הוגד  לו משמים

אך הנה ציויתי לך

את תשוקתה

הוספתי זאת

עבורך...

 

וכשם שהיא מושלמת

כך גם תשוקתה  לך

תבוא אליך, באופן

המושלם.