סליחה

13/09/2021 14:53 | מרים מעטו

אני מבקשת סליחה ומחילה מכל מי שפגעתי בו אי פעם

אני מקווה שבקשתי תענה ותסלחו לי

גמר חתימה טובה לכולם

באהבה 

ממני מרים