במרחק של...

17/09/2021 20:24 | יקיר (יקי) דסא©

התמונה נלקחה מאתרבא במייל  http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=46256