עלבון

29/09/2021 12:49 | מרים מעטו

העלבון צורב בגרון

לא בולעת

לא מקיאה

הוא מתמוסס

בדימעה