נערה כאוצר

30/09/2021 22:03 | אילה בכור

נערה כאוצר

נערה ממש אוצר.. נאמר   בשיר

 לאיזה נערה התכוון המשורר?

יש נערה  שעולמה  צר כעולם נמלה

כדברי רחל המשוררת

ויש את  זו שראתה עולם

יש  עלמה  שרצה אחרי אוצר

ויש הרודפת אחר אהבה.

צא ולמד אומרת התורה

איה  המקום ללמוד?  שאל הנער

מיד ידע התשובה

 ואץ כל הדרך לכבוש לב הנערה..

 ‏כי בעיניו היא האוצר

האהבה פרחה

איתה בנה בית , הקים משפחה .