פשוט

05/10/2021 21:57 | מרים מעטו

ככל שאתה פשוט יותר

בעיני עצמך

כך אתה גדול יותר

בעיני אחרים

------------------

ערב טוב