חסר

18/10/2021 18:25 | אדם אמיר-לב

חסר/ אדם אמיר-לב

 

"נפרד ממך , כמו מהקיץ

כממכוות אש זרה

כמו , עת פתחתי חלוקך הכחול

נשקתי לבשרך

ואחר , דממה

 

לפעמים , סוף הוא התחלה

מסע בשבילי ההקשבה

להיות ער-  

לאהבה

 

במקום בו

נפגשו הגעגוע  והכאב

נפלתי על חרבי

חסר

ניחוח גופך

 ובלבי , צעקה.

 

אדם אמיר לב/זכויות שמורות