אומר הנסיך הקטן

27/01/2022 21:51 | נורית ליברמן

אומר הנסיך הקטן בספרו של סנט אכזופרי:

כל האנשים המבוגרים היו לפנים ילדים קטנים, אם כי מעטים מביניהם זוכרים את הדבר הזה.

 

כתבו בהשראת משפט זה.

שלכם,

נורית ליברמן

========