נתינה וקבלה-הימין סונין-ציטוט

01/02/2022 22:41 | מרים מעטו

במערכות היחסים שלכם עם אנשים

צאו מתוך הנחה שתצטרכו לתת יותר מכפי שתקבלו.

אנחנו זוכרים טוב כל כך מה עשינו למען אחרים

אבל שוכחים מהר מה אחרים עשו למעננו.

גם אם אתם מרגישים שחבים לכם מעט,

קרוב לוודאי שמה שקיבלתם ערכו קרוב לזה של מה שנתתם.

---------------------------------------

ערב טוב