גן עדן

09/06/2022 13:00 | מרים מעטו

כאשר שוכנת אהבה בליבכם

יש לכם כנפיים, עימם תנסקו לשמיים

תסיטו את העננים

השמש זורחת

תראו את אלוהים בכל

בליבו של כל אדם מצויה ארץ מובטחת

בה תוכלו ליצור גן עדן תמידי

----------------------------------------------------

שבת מבורכת