לך ואיתך

23/11/2022 13:29 | אביבית {הצדפה} זהבי בינשטוק

לך ואיתך...

 

"הנחתי לעצמי להתפשט

להביא אותי עצמי ,במערומיי

ולהניח רחמי וליבי בכפות ידייך

פרוסים עירומים

והייתי חשופה

ונפשי דיברה

והנחתי כאבי

והאמנתי כי טוב

כי טוב

ואהבתי

אוהבת

אותך"

 

 

אביבית