כל העולם במה

04/12/2022 09:21 | מרים מעטו

כל העולם במה

אנו השחקנים

מתמקמים

לשחקן הראשי מחכים

      ל-אגו

אין תנועה

הרוח אפסה

זבובים טורדנים

מעיבים על הדממה

הכל נצפים

להצגת הבכורה

       אגו

שחקן ראשי

עדיין לא בא

הוא ממעל

משחק את תפקיד

      אלוהים

מלאכים צחורים

כפיים סופקים

שחקן ראשי

קד קידה עמוקה

נעצב

ירד מן הבמה

----------------------------

שבוע טוב