פרחים של אהבה

24/12/2022 03:51 | אסנת אלון

פרחים של אהבה

פורחים בי כל עונות השנה 

 לנתינה מלוא הטנא

חיבוקים ונשיקות.

זרעים טמנתי בחיקי לימים

אחרים בהם אזרע אהבתי

ואפיצה  לכל עבר.

חולפות המנגינות ומנגינה אחת

נשארת בי, 

 זו מנגינת האורות

המאירה בי נשכחות.