רחקו ימים

20/01/2023 14:27 | פילור

טיפת טל מבהיקה 

על עלה ירוק בודד

רחש חיים קטנים

 עץ עב בשר ידע ימים טובים יותר