בטרם תלך

24/02/2023 16:55 | פילור

ים של הבטחות 

בטרם תלך 

חופנת כף ממך 

אתה חופן אותי 

 בשכחה