מוֹתִי

22/03/2023 19:26 | בראשית

עם מוֹתִי

עפר תשוקותיי

לא יותיר זכר.

ריח הכבשן יימחק במי הגשמים.

האדמה, שתספוג את האפר, תסתירו בין שורשי הפרחים

בגינתי.

מי, שיבוא לגור במקומי, לא ידע שהיו כאן רגבי עפרי.

אך, ידע הוא, שהיה כאן מי ששקד בפרחים, שנובטים מדי עונתם ומקשטים בצִבעם את האדמה היבשה.

 

עם מוֹתִי

יימחק לנצח הסיכוי, שמישהו יכיר

אהבתי.