לטוב ולמוטב

29/05/2023 23:22 | מרים מעטו

מנסה

מה לא מנסה

תרפיות ומודעות

פריקה והטענה

אבל הן כאן

נטיות ליבי

לטוב ולמוטב

יום  יבוא בודאי יבוא

אלמד לחיות אתן

עם נטיות ליבי

אלמד לאהוב אותן

את נטיות ליבי

אלמד לראות את הטוב שבהן

אלמד להוציא את הטוב מהן

יום יבוא בודאי יבוא

והן יזהרו

יאירו ויחממו

כן כאלה הן נטיות ליבי

---------------------------------

ציור-אליחי