תפילה על חולה-מוקדש ליקיר האהוב-באהבה

05/06/2023 12:38 | מרים מעטו

אנא מלך רחום וחנון,יהי רצון מלפנך

שתתמלא רחמים על כל חולי עמך ישראל,ובפרט

על יקיר בן חוה ותרפאהו רפואה שלמה, כי אתה ברחמיך רופא

חולי עמך ישראל. ויקוים עליו נקרא שכתוב-"השם יסעדנו וכל משכבו

הפכת בחוליו" ולמען זכות אברהם אחוז בחסד,יצחק נעזר בגבורה, יעקב

אחוז בתפארת, משה אחוז בנצח, אהרון אחוז בהוד, תרפאהו רפואה

שלמה ותעמידהו על עמדו ויחי מחוליו.כי רחום אתה ושומע תפילת כל פה,תפתח

ליקיר בן חוה שערי ארוכה ומרפא,שערי בריאות,שערי גילה, שערי דרור,

שערי הוד, שערי זכות,שערי חמלה,שערי חדווה,שערי טובה,שערי ישועה

שערי כפרה, שערי לב טוב, שערי מחילה,שערי רפואה שלמה.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי ןגואלי.

-------------------------------

רפואה שלמה יקיר יקר ואהוב

באהבה ממני ומכולנו