מתוך שינה עמוקה

31/08/2023 21:51 | נורית ליברמן

נושא: מתוך שינה עמוקה

 

"לכתיבה שלי דרושה לי פרישות, לא כמו של "נזיר מתבודד",

פרישות כזאת לא תספיק, אלא כמו של מת. כתיבה, מבחינה זו,

היא שינה עמוקה יותר, כלומר, מוות, וכמו שאי אפשר ואין מושכים

ומוציאים מת מקברו, כך גם אי-אפשר למשוך אותי משולחן –

הכתיבה שלי בלילה," כתב פרנץ קפקא.

מה דעתכם על כך, כתבו בהשראת משפט זה?

 

שלכם,

נורית ליברמן