שמע ישראל

27/09/2023 16:35 | מרים מעטו

להידבק בך תמיד חפצתי מאוד

להידבק בך עם כל הנשמה

ולהעלות את ניצוצות הקדושה

להידבק בך עם כל הנשמה

ולעלות במעלות התורה

שמע ישראל, שמע ישראל

אדוני אחד ושמו אחד

לשם ולתפארת ולתהילה

השם אחד ושמו אחד

לשם ולתפארת ולתהילה

-----------------------------------------

ציטוט-האדמור מרחלין שליטא-דרך עץ החיים