שני הגיגים פרי עטי

12/12/2023 20:51 | מרים מעטו

הגיג-חטא היוהרה

-------------------------

לו היה האדם

מהרהר לעיתים

על סופו

לא היה חוטא לעולם

בחטא היוהרה

---------------------

הגיג-פשוט

---------------

ככל שאתה

פשוט יותר

בעיני עצמך

כך אתה גדול יותר

בעיני אחרים

---------------------

חג אורים שמח