הוספה והשכלה

21/12/2023 21:55 | נורית ליברמן

נושא: הוספה והשכלה

 

כתב לאו טסה:

"כדי להשכיל הוסף דברים חדשים מדי יום ביומו

כדי להחכים השלך מעליך דברים מדי יום ביומו."

 

כתבו בהשראת משפט זה.

שלכם,

נורית ליברמן