כל כך לא עכשיו

23/02/2024 12:44 | רחל בנגורה

תרבות זה כל כך 2022

שפע זה כל כך 2019

שלום זה כל כך

לא עכשיו

שעתם הגדולה של סוחרי הנשק

שעת הגנרלים

מסתחבקים לעת ערב עם החיילים

מרביצים בהם לקחי קרב

והשמש שוב שוקעת

על האבק של עזה

מחשיכה

ילדים לוככים

 גרגרי קמח

שנפלו בדרך

והתערבבו באבק שריפה..

החטוף לא ראה את השמש

בבואה או בלכתה

והותר 

ונגנז הפרסום 

 

 

C רחל פיש בנגורה