מר

01/03/2024 09:37 | יצחק אור

מר ,

הציפורים לוחשות געגוע

חרדת נגיעה בכאב

הסרט הצהוב מבויש

אין צל , לעץ האלון הזקן

בודד, פצוע , מייחל

מר.