נחל זורם געגוע

23/04/2024 01:13 | אסנת אלון

ימים מהלכים בי נפלאות.

שמחת נכדים מדברת

שירה

בפעמי החיים זיכרונות

קוראים ברון פסוקים

של חלום.

והנחלים הולכים לים

זורמים געגועים

ושלווה בי רוצה לנוח

אהבות חולפות.