ועדת האתיקה החלטה מס' 7 - פגיעה בכותבת

10/01/2007 12:57 | ועדת האתיקה
מר יגאל עשאל
ועדת האתיקה מצאה בשירך תוכן הפוגע בכותבת תוך ציון הכינוי שלה באתר, והתנסחות שאינה הולמת את רוח האתר.
ולכן מוצאת לנכון למחוק את שירך , ולהבא הינך מתבקש לנסח את מילותיך באופן שאינו פוגע באיש.
 
בברכה
 
ועדת האתיקה.