נוגעת בצל

24/01/2006 04:00 | מאיר אש
כל כך קרובה
ורחוקה
מושיטה יד
נוגעת בצל
מרגישה
חשה
בגוף
קרוב
מושיטה יד
נוגעת
בצל
שנעלם
בצעד
אדם