רטט החשק

02/03/2008 07:47 | אסנת אלון
וידיי קיערו דמותך
חרצו בה חריצים חריצים,
לנופת צופים שתתמלא בהם.
מתהלכת כסהרורית
מדלגת ערים וגבעות
בציפיה שמישהו ביננו
יפר את הדממה
ויקשיב לרטט החשק,
ממולל שתיקותיי,
מלחין ימיי בטקס של
מחווה.