סחר חליפין

08/09/2008 16:50 | בראשית
 

תן לי ואתן לך

מילה

פשוטה

שרשרת

חבילה

צמיד

רביד

חרוזים

בשוּרה

לקריאה

למשחק

לידיעה

לחלוקה

לחליפין

תן לי ואתן לך.