מוכר

17/10/2009 13:41 | Snunit
עוד פסיעה,
נתיב חדש - מוכר,
פניך.
עוצרת במרחק בטוח,
שואלת - שוב?
איכה צועדת באותה הדרך,
בה ידעתי כה לכאוב.
אולי,
הפעם,
חץ שלוח אלי מסלול,
בו אוכל לשקוט,