ואני אז שר לרוח...

07/12/2010 14:28 | מאיר אש

אני שומע נשימותייך

טובע בדמעות

חרישיות כמו הלילה

מתגנבות לאוזניי

ואני רחוק כל כך ממך

זוכר פעם חייכת אליי

זוכר פעם נשקת

לשפתיי...

אני חש כאבך

חורש בך תלמים

רועש כעדר פילים

וקולם מהדהד באוזניי

ואני רחוק כל כך ממך

זוכר פעם צחקת אליי

זוכר פעם נשקת

לשפתיי...

אני שומע תשוקותייך

קוראות אליי

חרישיות כמו הלילה

מתנגנות באוזניי

ואני שר אז לרוח

שר לרוח...