ואלה החופרות בחצרי-בהשראת מוטי ועדן היקרים

20/01/2011 08:47 | מאיר אש

עשה עמדי חסד

הסר דאגה מלבי

חפירות ממוחי

משכנות מצוקה

המקפצות במיטתי

הסר ממני עמלת

ניאופים

כי צדיק אני לעמי

ואלה החופרות בחצרי

ימצאוני עירום בחוטיני

רועד תחת מבטן

והן נסות אחריי

להביט במכמניי

לו הביטו אל הדרך

יכלו להינצל מדריסה

וסקלתי גופן בריחות הדרים

ובאתי בית קדישא

בואך בית כינה

שם ניחמוני עדת מכונמים

שגירדו מגופי פלפלים צהובים

עדן הצדיק הביט וצחק

מוטי האברך ברך על הפרי

ואני נמלטתי אל השדות

כשבעקבותיי רצות כמה פרות

לחלוב ממני קרפדות ירוקות