מילים - שירה שלי

26/05/2011 14:25 | אביבית {הצדפה} זהבי בינשטוק


מילים-שירה שלי

מילים נוקשות בדלתות החלום ונכנסות

אורחות זקופות שהגיעו ממרחק
 בבוקר נעלמות
המשפטים שלי אומרים אותי פנימה
ואני כאן בעולם החדש