אל תתנני לכת...

23/06/2011 14:30 | מאיר אש

אל תתנני לכת אל תהומות

הצר צעדיי

למעוד רציתי...

טהר את לבי ממחשבות

אל תתנני לכת אל בין החומות

בלילה בוא תבוא אליי

לנשק אותי בנשיקותיך

נשיקותיך רציתי...

אל תתנני מאכל לאריות

האר את דרכיי

אורך רציתי...

ובקץ כל המחשבות

שמור לי געגוע קטן

את דמותך בלבי לנצור

אהבתך רציתי...
 
אהבתך לנצור