יש שמים מחייכים...

01/07/2012 15:51 | מאיר אש

יש שמים מחייכים ממעל

ויש אדמה וגם תהום מתחת

יש את גן העדן ואת השאול

השאול שאותו לא אוכל לשאול

חלומות...

 

יש כנפיים לדאות ולעוף

ויש כנפיים קצוצות מפחד

יש את גן העדן ואת השאול

השאול שאותו לא אוכל לשאול

חלומות...

 

ויש אותי המרחף באוויר

ויש אותי הנעלם מן העין

זה הנותן חן באוויר

ואהבות ממלא בכל לב

יש אותי המציץ אל תוך

החלומות...

 

בבקשה על תסגרי את החלון..........