נושם את החולות...

15/01/2014 14:45 | מאיר אש

הגם אגם דמעותיי זורם אל הים

ורוחות קרות מכות בשביליי

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

צמרות העצים קודרי פנים

קוראים בשמי אל על לבוא

הגם זיכרונותיי זכרם נדם

וחלומות חמקו מבין ידיי

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

ברסיסי מילים בדידותי

נכתבת כאן על הכתלים

לבי נשרף על גחלים

לוחשות לחני כאב

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

הגם שיריי טבעו בים

וקראו שמי ואיני שם