כוכב שביט / אילנה בר-שלום, לפינת התפוח - יקי דסא

05/08/2014 12:53 | אילנה בר שלום ז"ל
כוכב שביט
מצוקת הפרט קשורה
להויה פוליטית לאומית
בנקודת זמן מסוימת.
כל זאת במגבלת
ראליזם קיומי,
לפיו  הניכור,
מצב בלתי  נמנע.
בחוסר היכולת האנושית
ליצור הכרה הדדית.
////////////////////////// 
בשורת התנתקות,
כחלק מחיפוש אחר
דרך לשלום.
הסלמה ביטחונית
הוכיחה את ההפך.
מצוקת הפרט גוברת.
כגאות הים, חוזרת
על עצמה,
פעם אחר פעם
בחיפוש אחר פתרון,
ככוכב שביט זוהר,
בננפילתו דועך מטה
 
"כל הזכויות שמורות"

תגובה של יצחק אור -
מצוקת הפרט קשורה להויה פוליטית  לאומית.
כגאות הים, חוזרת  בשורת ההתנתקות ולו תהי בשורת שלום.