שירים

חוצב עוד כאב למאמץ

חוצב עוד כאב למאמץ

מסיר את הזיכרון

ויוצא לעבר השיחכה

החושך נעים

ואילו הנר מאיר

הנה באה הרוח כדי לכבות

מתקדם בחושך

ורואה את התום

מבין שאתה צריך

לגלות גם את היום

חוצב עוד כאב למאמץ

מסיר את התלות

מגלה את החוט 

תגובות