שירים

מחשבה

                         שרעף  קורה תיגר
                            אחרי חצות
                      פוער עפעפיים לאים
                      באצבעות מבטיחות
                            קורץ ארמון-
                       מלבנים של ערגה
                     את השעות הקטנות-
                    טולא בפיסות של  בדיה
                                             כאלה הם שרעפים
                                             את שקי האופל הריקים
                                             ממלאים -
                                             בבועות מתוקות
                                             עם שחר קרן שמש ראשונה
                                             דוקרת ומנפצת
                                             מול עיניים אנוסות 

תגובות