שירים

חוג ציור

                 מר מכחול וגברת קסת
                              מציירים לאור ירח
                  היא שפתיה מפסקת
                             הוא טובל בה וקולח
                 נשמת קסת נעתקת
                            עת מכחול הומה פולח
                עוד שבריר גם גברת קסת ...
                            המכחול רטוב גונח
               תיבתה כולה רוטטת
                           הוא משכרונו צונח
               מחייכות שפתי הקסת
                         המכחול עולז פורח
                                                      בגוונים של תאווה
                                                      על מצע שלא רווה
                                                      גברת קסת ומכחול
                                                      מציירים עוד אהבה

תגובות