שירים

שבוי באהבה / אילנה בר-שלום

שבוי באהבה
כשאתה מאמין,
אתה הגדול מכולם.
אין לך דבר לעצמך.
אותך אוהב עד
עולם.
דברי אלי, ביום 
סתוי.
מילים ועוד מילים
חקוקות
בלבי התמים.

שיר,
חושך 
הטיל צל רפה בשלג,
כסה אדמה כפור.
מראש העץ
ניצת אטום למגע
ערפל, על השביל.
ספרי לי
איך אתה מרגישה?
אני שבוי באהבה.

כשאת שותקת,
משחקת מחבואים,
בתחנה האחרונה
אמצע החיים.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של גבריאל דבוש -
כשאתה מאמין, אתה
הגדול מכולם.אין לך דבר
לעצמך.
ספר לי איך אתה מרגיש?
כי איכפת לי.

תגובות