דני זכריה

שירים
חתולה מתפלחת
דני זכריה / שירים - 15/05/2022 08:29
20
צפיות
החמצה כבירה
דני זכריה / שירים - 13/05/2022 10:03
16
צפיות
סיוט בערים
דני זכריה / שירים - 10/05/2022 08:21
26
צפיות
לא הפכתי עורי
דני זכריה / שירים - 08/05/2022 08:15
27
צפיות
קן על ציפור דוממת
דני זכריה / שירים - 06/05/2022 15:00
30
צפיות
דגים בלי מופת
דני זכריה / שירים - 02/05/2022 07:32
26
צפיות
חקוק במילים
דני זכריה / שירים - 01/05/2022 07:25
22
צפיות
בשיא אונו זועק
דני זכריה / שירים - 26/04/2022 09:09
28
צפיות
לעולם רצונות משלו
דני זכריה / שירים - 25/04/2022 08:17
29
צפיות
והיה לרועץ
דני זכריה / שירים - 24/04/2022 07:59
28
צפיות
מפר שתיקותיי
דני זכריה / שירים - 20/04/2022 07:38
35
צפיות
אליה וקוץ בה
דני זכריה / שירים - 17/04/2022 07:26
35
צפיות
נרות בכיכר
דני זכריה / שירים - 13/04/2022 08:42
38
צפיות
עוזרי הנאמן
דני זכריה / שירים - 12/04/2022 08:40
25
צפיות
בום, בום, בום בעיר
דני זכריה / שירים - 10/04/2022 08:35
24
צפיות
להקה של פילים
דני זכריה / שירים - 08/04/2022 09:40
27
צפיות