שירים

בשורה / אילנה בר-שלום

בשורה / אילנה בר-שלום
אופטימיות
מלבבת
תקוה,
משקפת
מצב עכשוי.
אישה
וטוב ליבה,
קשובה
לאביב היפה.
חופשיה ונעימה
בחיי היום יום,
דברים קטנים
מעלים
חיוך על פניה.

רואה חיבור אור 
לחושך, אהבה.
ברוח קלילה
מתמוגגת בשירה,
להוקיר גדלות הלב,
נשגבות המילים.
פורצת אל הפריחה.
עד חשכה,
היא חלק מבשורה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של אורנה -
אופטימיות מלבבת תקוה, משקפת מצב עכשוי,
משרה אופטימיות.

תגובות