שירים

ברגע שבירה / אילנה בר-שלום, לבמת דיון נורית ליברמן

ברגע שבירה
כמו מזל משמים 
פגשתיה,
חברתי הטובה.
החשפנית,
שאין כמותה.
חייה סוערים,
אינם צפויים.
צבעונית דרמטית,
עזה, מהפכנית.
בשיא הפריחה,
שום דבר 
לא חשוב  לה.
שתיקה לוהטת בעיניה.

עכשיו?
אישה בגיל העמידה
המשחק מכור.
אומנית מצליחה 
בניו-יורק -
בתחנת המשטרה
לא ידעו לומר,
היכן נעלמה?

יום 
מתנפץ לרסיסים
ברגע השבירה.
הולכת בדרך ,
שכולה ריקנות פסולה.
היי בטוחה,
הספקות באמת,
טבולים חוכמה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של גלי צבי-ויס -
כמו משמים פגשתיה,
החשפנית הפכה לאמנית.

תגובות