שירים

אומץ לב / אילנה בר-שלום

אומץ לב
במשכני הצנוע
לא רוצה לשמוע
על פשרה, עלי
לקבל זאת כעובדה.
סלע טחוב במערה
ועצי אורן...
בן למשפחת
עקורי מלחמה.

בשחוק הילדים
אהבה טהורה,
אמיתית מאושרת.
ספק מכרסם
בחומת החיים.
בתוך כל אלה,
נושרת דמעת חורף.
כמה נפלא האביב, 
אורו המשמח.

מתת חיים, שחוק
הילדים
נחש ערמומי
מקיץ,
נעור עם לבלוב
האביב,
להחיות את הפחד
באומץ לב.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של יצחק אור -
במשכני הצנוע,
לא רוצה לשמוע על פשרה.
שוב חורף, אביב וקיץ
סתיו חולף.

תגובות