שירים

עם שחר / אילנה בר-שלום

עם שחר
בחסד השירים
חן הטקסים.
ישר כוח לרבנים.
לפוליטיקאים,מכל
קצוות הקשת.
על סכין שנשלפה,
כלפי צעירה תמימה
ביום הגאוה
והכל בגלל אותה 
שנאה למליונים...

בלחש הגלים רוח
אהבה,
"נסיכת החלומות"
ברגעי פסטוראליה,
כעין שלמות, לגשר
על חולשה.
מילת פיוס נחוצה
ובתוכה
תעשה את הבחירה.
האם יהיה ראוי לה
עם שחר?

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של אילה בכור -
בחסד  השירים חן הטקסים.
ישר כוח לרבנים.
כולם מחויבים  לבחירה נכונה.

תגובות