שירים

שכחה וזיכרון / אילנה בר-שלום

שכחה  וזיכרון
אומנות,
כוחה נחלש בדורנו.
מעודדת בחלקה 
מצוקת זיכרון.
חולם על חופש וכבוד,
מחשבה כובשת אותי.
לשנות מצוקה, או
להחליפה באחרת.
שן חלב שנפלה,
תבוא אחרת תחתיה.
בית בן קומה אחת
שרד, נעזב ונשכח.

ברוח מופקרת אין
שלמות.
אהבה מלאה סתירות.
מתכון נפלא לאושר
אין לה,
בינתיים מרחף המזל.
במשך הזמן מישהו
היה צריך
לבוא , לספר רשמים.
לחוש את התמונה
הבוערת מבפנים.
נוגעת בכאב שכחה.

"כל הזכויות שמורות"

אמנות,
כוחה נחלש בדורנו,
לספר רשמים.
זיכרון קולקטיבי, על מנת
לא לשכוח.

תגובות