שירים

נמלי השכחה

                                                                    


                                                              


נמלי השכחה
יוצאות לתור השבר
בין גדרות הזכרון.
נמלי מחקרות  בחומה
שום סדק אין בה.

תגובות

גלי צבי-ויס / נמל / 09/03/2016 08:11
בל חננאל / עונג רב ,בשורות מספר.ת / 09/03/2016 13:32
יצחק אור / נמלי השכחה / 10/03/2016 10:46