שירים

כל שנה

כל שנה פניך פחות ברורים לי.
כל שנה קולך פחות צלול באוזני.
כל שנה נזכרת אני בך,
אך לא מצליחה לצייר אותך.
לא מצליחה לנגן את צליל קולך.
כל שנה מתרחק אתה ממני.
אחי,האם תחזור??
 
(אייר תשס"ה-לדודי יצחק שנפל במלחמת יום-הכיפורים)

תגובות