שירים

אולי השחר יפציע

אולי השחר יפציע

""""""""""

אולי השחר יפציע

בארץ של צייה

בארץ של חול

שמים של מחול

 

היו הייתה ארץ יפה

פרחים פרחו בכול גינה

הנה קדרו שמים בשחור

ומלחמה פרצה בכול חור

 

אולי השחר יפציע

בארץ של צבייה

יבוא ערב חדש

ונאכל חלת דבש

"""""""""

86\2\23

 מילים, לחן, וביצוע גדי רוט

 

http://www.youtube.com/watch?v=VL9f-ZaYuAM

 

 

תגובות